* Kalorie, kalorie razem są obliczane na podstawie prędkości.
Automatyczna funkcja start/stop działa automatycznie gdy przerwa w treningu nie przekracza 2h. Po upływie 2 godzin komputer należy wzbudzić przyciskiem.