Automatyczna funkcja start/stop działa automatycznie gdy przerwa w treningu nie przekracza 2h.