Średnia pojemność zapisu danych treningowych.
Częstotliwość zapisu możesz ustawić co 5,10,20 s.
Możliwość zapisu do 500 godzin przy zapisie co 20s.
Przy wyborze mniejszej częstotliwości zapisu
(wyższa dokładność zapisu), pojemność pamięci spada.
Możliwość ustawień komputera przez LINK APP - NFC.