Gebruiksaanwijzing

loader
  Momenteel geen video's beschikbaar!
  Close

  FAQs

  Welke schroef kan ik het beste gebruiken wanneer ik mijn BUSTER 2000 met de universele helmbevestiging wil gebruiken.
  Gebruik de lange schroef, die is meegeleverd bij de universele helmbevestiging.
  Hoe werkt de pairing van de afstandsbediening met de lamp?
  1. Lampkop en batterijpack van elkaar losmaken.
  2. Beide knoppen van de afstandsbediening ingedrukt houden, tot de LED op de afstandsbediening knippert.
  3. Tijdens het knipperen van de LED op de afstandsbediening de lampkop met het batterijpack verbinden.
  4. Daarna 1 x klikken op de bovenste knop van de afstandsbediening
  5. Bij een succesvolle pairing knippert de lampkop 3 x snel.
  Via welke frequentie werkt de afstandsbediening?
  We gebruiken een eigen 2,4 GHz frequentie, welke absoluut storingsvrij werkt.
  Hoe ver reikt de afstandsbediening?
  De afstandsbediening werd zo ontworpen, dat deze probleemloos binnen een straal van minimaal 2 meter werkt met volledige functionaliteit.
  Welke batterij heb ik nodig voor de afstandsbediening?
  Voor de afstandsbediening heb je een knoopcel van het type CR2025 nodig.
  Wat is de levensduur van de batterij van de afstandsbediening?
  Al naar gelang het gebruik bedraagt de levensduur van de batterij ca. 1 jaar.
  Hoe vervang ik de batterij van de afstandsbediening?
  Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing op.
  Heeft de BUSTER 2000 werkelijk een lichtvermogen van 2000 lumen?
  Er is inderdaad sprake van een reëel gemeten waarde van 2000 lumen. Anders dan bij de concurrenten gaat het hier om een echte bepaalde waarde en niet om theoretische waarden.
  Kan men de lamp doorschakelen zonder knipperfase?
  Ja, de onderste knop van de afstandsbediening dient voor het omschakelen van de permanente modi.
  Waarom werkt de lamp niet direct nadat ik deze op het batterijpack heb aangesloten?
  De lamp heeft na het aansluiten van batterijpack op de lampkop ca. 5 s tijd nodig, tot deze op de dubbelklik reageert. Tijdens dit korte tijdsbestek zoekt de lampkop naar het contact voor de afstandsbediening.
  Welke capaciteit heeft het BUSTER batterijpack?
  Het batterijpack heeft een capaciteit van 6400 mAh. De lamp heeft daarmee een brandduur in de eco-modus van max. 20 uur, in de High Power-Modus maximaal 2,5 uur.
  Wat betekenen de groene lampjes op het batterijpack? Zijn de aanwijzingen betrouwbaar?
  Nadat je op de TEST-knop op het batterijpack heeft gedrukt, toont de viertraps indicator de actuele laadtoestand van de batterij. Eén lampje staat steeds voor 25% van de capaciteit. (+- 10%) Zijn alle vier de lampen aan, dan is de accu tussen de 76% en 100 % geladen.
  Hoe lang duurt het opladen van de accu?
  De batterijpack is in volledig ontladen toestand in 6 uur weer opgeladen.
  Kan ik voor het opladen van het batterijpack ook de oude Powerled EVO oplader gebruiken?
  Nee, gebruik uitsluitend de meegeleverde passende oplader.
  Kunnen de siliconen behuizingen van de accu worden nabesteld?
  Nee, momenteel kunnen deze nog niet naderhand worden gekocht.
  Hoe kan ik met de BUSTER batterijpack een ander apparaat via de USB-aansluiting opladen?
  Het batterijpack beschikt over een zogenaamd Push-to-charge mechanisme.
  D.w.z. je sluit je apparaat met de USB-kabel aan op het batterijpack en je drukt éénmaal op de TEST-knop op het pack. Nu wordt je apparaat geladen.
  Kan ik de BUSTER batterijpack ook met een USB-kabel opladen?
  Nee, de USB-poort fungeert uitsluitend als uitgang. Daarmee kan de batterijpack niet worden opgeladen.
  Welke apparaten kan je op de USB-interface aansluiten?
  Je kunt alle USB-apparaten aansluiten, die je anders ook via een USB-laadkabel oplaadt.
  Hoe hoog is de uitgangsspanning van de USB-poort van het BUSTER batterijpack?
  De uitgang van de USB-poort bedraagt 5 V / max. 2,1 A
  Hoeveel laadcycli heeft het batterijpack?
  Het pack heeft tenminste 75% restcapaciteit na 500 laadcycli.
  Kan ik het nieuwe batterijpack ook voor de Powerled EVO gebruiken?
  Het BUSTER batterijpack is downward compatible en kan zowel voor de KARMA EVO als voor de POWERLED EVO gebruikt worden.
  Kan ik de Buster 2000 met de IION XL accu gebruiken?
  De BUSTER 2000 kan uitsluitend met het meegeleverde BUSTER batterijpack worden gebruikt.
  Kan ik de BUSTER 2000 ook zonder tegenwind, stilstaand gebruiken?
  Natuurlijk kun je de BUSTER 2000 ook zonder koelwind gebruiken. De lamp is zo ontworpen, dat deze ook bij hoge temperaturen niet wordt beschadigd.
  De BUSTER 2000 begint vanaf een temperatuur van ca. 59° C zich automatisch te dimmen. Dit gebeurt vooral ter bescherming van de gebruiker, om eventuele verbrandingen te voorkomen. Wanneer de bedrijfstemperatuur weer tot onder de 59°C daalt is direct weer 100% lichtvermogen beschikbaar.
  Is het hele systeem waterdicht?
  De BUSTER 2000, het batterijpack en de afstandsbediening zijn spatwaterdicht volgens de IP44 standaard.
  Is er een probleem bij de verlichting bij extreme buitentemperaturen?
  De BUSTER 2000 kun je ook bij extreme buitentemperaturen gebruiken.
  Het kan echter voorkomen, dat de capaciteit van de batterijpacks bij extreme temperaturen gereduceerd is. Dit kan in extreme gevallen tot wel 30% bedragen. Zodra de batterijpack echter weer op kamertemperatuur is, heeft het weer de volledige capaciteit.
  De lamp gaat niet aan, hoewel de batterij-pack volledig werd opgeladen.

  Het kan voorkomen dat de interne overbeladingsbeveiliging van de accu's is geactiveerd.

  Het is aan te raden het batterij-pack weer op het meegeleverde laadapparaat aan te sluiten en eenmaal op de batterijbewakingsknop op de accu te drukken.

  Daana zou de accu weer met de lamp moeten functioneren.

  Hoe kom ik aan reserve-onderdelen?

  Accessoires zijn in de Sigma webshop verkrijgbaar.

  Heeft de accu van de lamp een geheugeneffect?

  In principe hebben Li-Ion accu's geen geheugeneffect.

  Welke aanspraak op garantie kan ik maken?

  Een aanspraak op garantie is mogelijk bij materiaal- en fabricagefouten. Uitgezonderd van de garantie zijn batterijen, elastische banden, borstriemen van textiel zoals bijv. Comfortex, slijtdelen door commercieel gebruik of ongevallen. De aanspraak op garantie bestaat alleen, wanneer het eigenlijke SIGMA product niet zelf is geopend en alleen wanneer het aankoopbewijs overlegd kan worden.