Reikwijdte van de gegevensbeschermingsverklaring

SIGMA-ELEKTRO GmbH is blij met uw bezoek van onze website en met uw interesse in onze producten. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en willen graag dat u zich bij het gebruik van onze website (www.sigmasport.de, www.sigmasport.com, www.sigmasport.us, www.sigmasport.cn, www.sigmasport.nl, www.sigma-umfrage.com, teamviewer.sigmasport.de, teamviewer.sigmasport.com, www.sigma-topline2012.com, www.sigma-rc-move.com, www.sigma-run.com, www.sigma-rox.com, www.sigma-evo-lights.com, www.sigma-lighting.com, www.sigma-data-center.com, www.sigma-inmotion.com, www.sigma-download.com, www.sigma-download.de, dcupdate.sigmasport.de, www.sigma-move.de, www.sigma-move.com, help.sigmasport.com, www.sigma-qr.de, www.topline2012-dealer.com, www.sigma-gewinnspiel.de, betatest.sigmasport.com, beta202.sigmasport.com, consumer-newsletter-lightbox.sigmasport.com/anmelden, consumer-newsletter.sigmasport.com/anmelden, consumer-newsletter.sigmasport.com/anmelden, ufsb.sigmasport.com, demo.sigmasport.de, sigma-myspeedy.com, sigma-myspeedy.de) veilig en tevreden voelt.

SIGMA-ELEKTRO GmbH heeft zich bij het ontwerp van deze website verplicht tot het navolgen van de geldende regelgeving, tot de bescherming van persoonlijke gegevens en tot gegevensbeveiliging. Hieronder laten wij u weten onder welke omstandigheden wij gegevens over u nodig hebben, hoe wij daarmee omgaan en aan wie wij eventueel deze gegevens ter beschikking stellen om aan doeleinden te voldoen.

Juridisch verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 13 deel 1 van de Duitse wet op de telemedia (Telemediengesetz, TMG):

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse, Duitsland

Verzamelen, verwerken en omgang met persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee een persoon herleidbaar is, gegevens dus die op een persoon zijn terug te voeren. Dat zijn bijvoorbeeld naam, e-mailadres en telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen en welke websites iemand heeft bezocht, gelden als persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen dan door de aanbieder verzameld, gebruikt en doorgegeven wanneer dit wettelijk toegestaan is of wanneer de gebruiker toestemming geeft tot het verzamelen van de gegevens.

In de regel kunt u al onze pagina's bezoeken zonder dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben.

Contact opnemen

Wanneer u contact opneemt met de aanbieder (bijv. via een contactformulier of per e-mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen voor de afwikkeling van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen zijn. (Bezwaar maken hiertegen is altijd mogelijk)

Recht op informatie en openbaar procedureoverzicht

Volgens de §§ 34 en 6b van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) hebt u onbeperkt recht op kosteloze informatie over de door ons over u opgeslagen gegevens. Ook hebt u volgens § 35 BDSG recht op wissen of blokkering van ontoelaatbare gegevens en het recht op correctie van onjuiste gegevens.

Op aanvraag zijn wij graag bereid u schriftelijk mee te delen of en welke persoonlijke gegevens wij over u opgeslagen hebben. Voor zover mogelijk zullen wij geschikte maatregelen nemen om uw bij ons opgeslagen gegevens op korte termijn bij te werken of te corrigeren.

Neem in dergelijke gevallen contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

In ons openbare procedureoverzicht hebben wij de gegevens volgens §4e BDSG samengevat.

Veiligheid

SIGMA-ELEKTRO GmbH heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen conform de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, §9 BDSG en bijlage) om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onbedoeld en onrechtmatig wissen, veranderen en tegen verlies en tegen ongeoorloofde doorgifte of ongeoorloofde toegang.

Onze medewerkers zijn conform de wettelijke vereisten schriftelijk verplicht tot naleving van de geheimhoudingsregels en de bepalingen ten aanzien van gegevensbescherming volgens §5 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waarmee het mogelijk is om op het apparaat waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen (pc, smartphone e.d.) apparaatspecifieke informatie op te slaan. Ze dienen enerzijds de gebruiksvriendelijkheid van websites en daarmee de gebruikers (bijv. het opslaan van aanmeldgegevens).

Anderzijds dienen ze om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en deze te kunnen analyseren om het aanbod te kunnen verbeteren.

De gebruikers hebben invloed op het gebruik van de cookies. De meeste browsers hebben een optie waarmee het opslaan van cookies kan worden beperkt of volledig kan worden voorkomen.

Wij wijzen er echter op dat het gebruik en vooral het gebruiksgemak zonder cookies beperkt kan zijn.

Google Analytics

Dit aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres van de gebruiker door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar afgekort. IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten te leveren aan de website-exploitant die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies via een daarvoor bestemde instelling in hun browsersoftware voorkomen. Dit aanbod wijst de gebruiker er echter op dat in dat geval zij eventueel niet de beschikking hebben over alle functionaliteit van deze website.

Piwik

Dit aanbod maakt gebruik van Piwik, een openbronsoftware voor statistische analyse van gebruikerstoegang. Piwik gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over het gebruik van dit aanbod wordt op de server van de aanbieder in Duitsland opgeslagen. Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd.

Gebruikers kunnen het plaatsen van cookies via een daarvoor bestemde instelling in hun browsersoftware voorkomen; De aanbieder wijst de gebruiker er echter op dat in dat geval zij eventueel niet de beschikking hebben over alle functionaliteit van deze website.

Toegangsgegevens/serverlogboekbestanden

De aanbieder (resp. de webruimteaanbieder) verzamelt gegevens over alle toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogboekbestanden). Bij de toegangsgegevens horen: Naam van de aangeroepen website, bestand, datum en tijd van de aanroep, overgebrachte hoeveelheid gegevens, melding dat aanroep geslaagd is, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzend webadres (de eerder bezochte pagina), IP-adres en aanroepende internetaanbieder. De aanbieder gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische analyse ten behoeve van de exploitatie, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de protocolgegevens naderhand te controleren wanneer vanwege concrete aanwijzingen voor rechtmatige verdenking van onwettig gebruik.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief informeren wij u over ons en over ons aanbod. Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig. Ook hebben wij informatie nodig waarmee kunnen controleren of u de bezitter van het opgegeven e-mailadres bent en of de bezitter ervan instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Verder worden er geen gegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Met de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van aanmelding op.

Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval een derde een e-mailadres misbruikt en zich zonder medeweten van de rechthebbende aanmeldt voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Uw toestemming om deze gegevens en het e-mailadres op te slaan en om deze te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken. De intrekking kan per post gebeuren of via het e-mailadres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ingetrokken en gestopt worden.

Gegevens bewaren

Wij slaan persoonlijke gegevens die u ons verstrekt slechts zo lang op als ze nodig zijn om de doeleinden te vervullen waarvoor deze gegevens zijn verstrekt of voor zo lang als dit om wettelijke redenen is voorgeschreven. (HGB, AO, TKG, TMG, StGB)

Gebruik van sociale invoegtoepassingen voor Facebook

Dit aanbod gebruik sociale invoegtoepassingen ('plug-ins') van het sociale netwerk www.facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook'). Deze invoegtoepassingen zijn te herkennen aan de Facebook-logo's (witte 'f' op blauwe achtergrond of 'duim omhoog'-teken) of zijn gekenmerkt met 'Facebook Social Plug-In'. De lijst en het uiterlijk van de sociale invoegtoepassing Facebook kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer een gebruiker een website van dit aanbod oproept die een dergelijke invoegtoepassing omvat, bouwt de browser een rechtstreekse verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de invoegtoepassing wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en zo in de website opgenomen. De aanbieder heeft daarom geen invloed op het bereik van de gegevens die Facebook met behulp van deze invoegtoepassing verzamelt en informeert de gebruiker daarom naar gelang de omvang van zijn kennis: Door opname van de invoegtoepassing verkrijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende website van het aanbod heeft opgeroepen. Is de gebruiker aangemeld bij Facebook, dan kan Facebook het bezoek registreren bij diens Facebook-account. Wanneer de gebruiker acties onderneemt binnen de invoegtoepassing, bijvoorbeeld op de 'Vind ik leuk'-knop klikt of een commentaar schrijft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook overgedragen en daar opgeslagen.

Wanneer een gebruiker geen lid van Facebook is, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook diens IP-adres opmerkt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker kunt u vinden in de opmerkingen over gegevensbescherming van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Wanneer een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook over dit aanbod gegevens over hem verzamelt en combineert met de bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich vóór het bezoek aan de internetaanwezigheid bij Facebook afmelden.

Commentaren en bijdragen

Wanneer gebruikers commentaren op het weblog of andere bijdragen achterlaten, worden de IP-adressen opgeslagen. Dit gebeurt ter bescherming van de aanbieder voor het geval iemand in de commentaren of bijdragen onrechtmatige inhoud opneemt (beledigingen, verboden politieke propaganda enz.). In zo'n geval kan de aanbieder zelf aansprakelijk worden gesteld voor het commentaar of de bijdrage en is deze daarom geïnteresseerd in de identiteit van de opsteller.

Commentaarabonnementen

De gebruiker kan zich abonneren op de navolgende commentaren. De gebruiker krijgt een bevestigings-e-mail om te controleren of dit van de bezitter van het opgegeven e-mailadres is. Gebruikers kunnen lopende commentaarabonnementen te allen tijde annuleren.De bevestigings-e-mail bevat hiervoor aanwijzingen.

Opname van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat binnen dit online-aanbod inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps of RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, worden opgenomen. Hiervoor is het nodig dat de aanbieders van deze inhoud (verder aangeduid als 'derde aanbieder') het IP-adres van de gebruiker kan zien.

Zonder IP-adres kunnen zij de inhoud niet aan de browser van de betreffende gebruiker toesturen. Het IP-adres is daarom voor de weergave van deze inhoud noodzakelijk. Wij proberen alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de aanbieder het IP-adres alleen gebruikt voor levering van de inhoud. Wij kunnen echter niet garanderen of de derde aanbieder het IP-adres niet gebruikt voor bijvoorbeeld statistische doeleinden. Voor zover ons dat bekend is, geven wij de gebruiker hierover nauwkeurige informatie.

Geldigheid van de gegevensbeschermingsrichtlijn

De gegevensbeschermingsrichtlijn geldt voor al onze aangeboden rechtstreekse internetdiensten die u op www.sigmasport.com / www.sigmasport.com kunt bereiken en oproepen. Hij geldt niet langer wanneer u ons internetportaal (rechtstreekse internetdienst) via een koppeling (link) verlaat en naar een internetwebsite gaat waarop wij geen invloed hebben (zie informatie over koppelingen in de gegevensbeschermingsrichtlijn).

Gebruik van deze website valt onder deze gegevensbeschermingsrichtlijn. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u onze pagina's niet langer te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de gegevensbeschermingsrichtlijnen te wijzigen, aan te vullen of delen ervan te verwijderen.

E-Mail

Wanneer u uw e-mailadres opgeeft, communiceren wij met u via e-mail. Herroepen van het gebruik van de e-mail is op elk gewenst moment mogelijk.

Merkenrecht en auteursrecht

Voor zover niet anders aangegeven zijn alle merktekens merkenrechtelijk beschermd. Dat geldt met name voor merken, typeplaatjes, firmalogo's en emblemen.

De opmaak van de startpagina, de gebruikte afbeeldingen en de collectie bijdragen worden beschermd door auteursrecht. De pagina's mogen alleen voor privégebruik worden vermenigvuldigd, voorgenomen en vermenigvuldigde stukken mogen noch verspreid noch voor openbare weergave worden gebruikt. Voor verveelvoudiging van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is voorafgaande toestemming van SIGMA-ELEKTRO GmbH nodig.

Inhoud van de website

Alle website-inhoud van SIGMA-ELEKTRO GmbH valt onder het auteursrecht en het merkenrecht. Geen enkele inhoud van de website van SIGMA-ELEKTRO GmbH mag voor eigen doeleinden worden gebruikt. Overnemen van inhoud van de website is niet toegestaan, wij maken hierbij geen onderscheid tussen privé- of zakelijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en voorbehoud van wijzigingen

SIGMA-ELEKTRO GmbH heeft alle informatie en bestanddelen van deze website naar eer en geweten samengesteld. Toch garanderen wij niet de volledigheid, juistheid, actualiteit en technische nauwkeurigheid van de op deze website aangeboden informatie.

Ook is SIGMA-ELEKTRO GmbH niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij het oproepen of downloaden van gegevens op deze website veroorzaakt wordt door computervirussen.

SIGMA-ELEKTRO GmbH behoudt zich voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen of aanvullingen op de ter beschikking gestelde informatie of onderdelen van deze website aan te brengen.

Koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden

Ons aanbod omvat koppelingen naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Wij kunnen dan ook voor deze externe inhoud geen garantie bieden. Voor de inhoud van gekoppelde websites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van die websites verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's zijn ten tijde van het maken van de koppeling gecontroleerd op mogelijke wettelijke inbreuken. Ten tijde van het maken van de koppeling is geen onwettige inhoud geconstateerd. Een permanente inhoudelijke controle op de gekoppelde pagina's is echter niet billijk zonder concrete aanknopingspunten van wetsovertredingen. Bij bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke koppelingen onmiddellijk verwijderen.

Onze website bevat op sommige plekken samenwerkingen met verschillende aanbieders van diensten. Via de genoemde website van SIGMA-ELEKTRO GmbH bieden wij onze gebruikers o.a. de mogelijkheid om individueel gebruik te maken van de aanbodpagina's en diensten van partnerbedrijven. Gebruikers van de website gaan door hun gebruik van de diensten van de dienstenaanbieder mogelijkerwijs een overeenkomst aan met de betreffende dienstenaanbieder; daarvoor gelden dan de betreffende voorwaarden van de dienstenaanbieder.

De juridische en inhoudelijke verantwoordelijkheid van SIGMA-ELEKTRO GmbH voor die op de aanbodpagina's van de partnerbedrijven aangeboden diensten ligt uitsluitend bij de betreffende

partnerbedrijven waarvan inhoud op onze website wordt opgeroepen. Bij gebruik van de diensten van een dienstenaanbieder komen uitsluitend juridische relaties tot stand tussen de betreffende partnerbedrijven en de gebruiker volgens de voor deze juridische relaties geldende voorwaarden.

Dit zou ook op de betreffende internetpagina moeten worden weergegeven of in de gebruiksvoorwaarden ofgegevensbeschermingsrichtlijnen ('Privacy Policies'). SIGMA-ELEKTRO GmbH heeft geen controle over de inhoud of de exploitatie van de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor informatie die op die websites aanwezig is.

Eveneens is SIGMA-ELEKTRO GmbH niet verantwoordelijk voor het realiseren van bestellingen of diensten die via een dergelijke website worden besteld, noch is SIGMA-ELEKTRO GmbH verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsrichtlijnen ('Privacy Policies') van dergelijke websites en de gegevens die daar uitdrukkelijk of automatisch worden verzameld.

Bij problemen met de websites van derden (links) verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met die derden en niet met SIGMA-ELEKTRO GmbH.

Contact per e-mail

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring richt u zich aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van SIGMA-ELEKTRO GmbH via

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Dit e-mailadres is ook bedoeld wanneer u bedenkingen hebt over de navolging van onze gedragsregels.

Contact per post

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Datenschutzbeauftragter
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse, Duitsland

 

 

Openbaar procedureoverzicht

De Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) schrijft in §4g voor dat de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming voor iedereen op geschikte wijze de volgende gegevens conform §4e ter beschikking dient te stellen:

1. Naam en titel van de verantwoordelijke:

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt an der Weinstraße, Duitsland

2. Directeur:

Robin Schendel
Frank Sirringhaus

3. Verantwoordelijk hoofd gegevensverwerking:

Michael Leim

4. Doelstelling van het verzamelen, verwerken en/of gebruik van de gegevens:

SIGMA-ELEKTRO GmbH is een technische producent op de marktsegmenten voor fietscomputers, fietsverlichting en sporthorloges.

De afhandeling van klant- en productieopdrachten en de daarmee verbonden ondersteuningsprocedures zoals

 • Klant- en geïnteresseerdenbeheer
 • Inkoop met leverancierbeheer
 • Productie
 • Kwaliteitscontrole
 • Magazijnbeheer
 • Verzending
 • Financiële boekhouding
 • Ondersteuning
 • Personeelsbeheer en belastingzaken

Het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens gebeurt ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

5. Beschrijving van de betroffen groepen personen en de daarbij horende gegevens en gegevenscategorieën:

In principe worden over de volgende groepen persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt, voor zover het om natuurlijke personen gaat en voor zover dit nodig is voor het realiseren van de bovengenoemde doeleinden:

 • Klanten, leveranciers, geïnteresseerden (m.n. firma-, naam- en adresgegevens, identificatie- en kredietwaardigheidsgegevens, overeenkomstgegevens voor zover noodzakelijk voor de realisering van de overeenkomst, omzet-, betalings- en prestatiegegevens, belastinggegevens en evt. andere gegevens die voor het correcte en doelmatige besluitvorming en afwikkeling noodzakelijk zijn)
 • Medewerkers, leerlingen, stagiairs, sollicitanten, voormalige medewerkers, gepensioneerden, rechthebbenden op toelagen en andere betrokkenen (m.n. sollicitatiegegevens zoals gegevens over beroepsmatige ontwikkeling, opleiding en kwalificaties, evt. eerdere veroordelingen; verdrags-, stam- en afrekeningsgegevens waaronder gegevens over loon- en salarisspecificatie, voor de loonbelasting en sociale verzekeringen; gegevens over privé- en zakelijk adres, werkterrein; transactie- en prestatiegegevens; naam en leeftijd van betroffenen voor zover relevant voor sociale premies; bankrelatiegegevens, aan de medewerker toevertrouwde vermogensdelen; contactgegevens; medewerkerstatus; kwalificaties; medewerkerbeoordelingen; beroepsmatige ontwikkeling; medische gegevens; noodcontactgegevens zoals door de medewerker verstrekte gegevens over bepaalde personen waarmee in noodgevallen contact moet worden opgenomen, ten behoeve van personeelsbeheer en -belastingen, de communicatie en de afwikkeling en controle van transacties)
 • Vertegenwoordigers/vestigingen (m.n. voor beheer en belastingen, voor communicatie en voor afwikkeling en controle van transacties, bankrelaties, afrekenings- en prestatiegegevens, naam-, adres, contract- en belastinggegevens
 • contactpersonen voor bovengenoemde groepen, ook voor zover het daarbij om rechtspersonen gaat (m.n. contactgegevens zoals adres, telefoon-, fax- en e-mailgegevens en ondersteuningsinformatie)

6. Ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld:

Openbare lichamen bij aanwezigheid van rechtsvoorschriften met prioriteit, externe opdrachtnemers volgens §11 BDSG en externe functies en interne afdelingen van SIGMA-ELEKTRO GmbH ter realisering van de onder 4. genoemde doeleinden.

7. Vastgelegde termijnen voor het wissen van de gegevens:

De wetgever heeft allerlei bewaartermijnen en -plichten opgelegd. Na verloop van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig gewist. Wanneer gegevens hier niet onder vallen, worden ze gewist wanneer de onder 4. genoemde doeleinden niet langer van toepassing zijn.

8. Geplande gegevensoverdracht aan derde staten:

 • Overdracht aan derde staten is momenteel niet gepland.
 • Wanneer overdracht naar landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte dient te geschieden, worden de betreffende wettelijke voorwaarden geschapen. Daarbij wordt door geschikte maatregelen ervoor gezorgd dat de bevoegdheden ten aanzien van gegevensbescherming van de betroffen personen worden gegarandeerd.